Vårdnadstvister

När föräldrar separerar fortsätter vårdnaden av barnen att vara gemensam, om inte parterna anger något annat. För många kan det vara mycket svårt med gemensam vårdnad på grund av ständiga konflikter om barnen. Ibland kan det därför finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Om du har hamnat i en vårdnadstvist och behöver ett juridiskt ombud så kan vi hjälpa dig.

 

 

Läs merKontakta oss

Barns boende

Vem bestämmer var barnen ska bo? Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnen skall bo efter en separation kan man ibland behöva vända sig till domstolen för att få detta reglerat. Enligt lagen får rätten besluta om barns boende endast om vårdnaden är gemensam. Domstolen kan dock utdöma umgänge trots ensam vårdnad. Boendet kan vara avgörande för vårdnadsfrågan; när gemensam vårdnad inte är möjlig och barnets vilja, alternativt kontinuitetsprincipen (att barnets bästa är att den bor kvar där den tidigare bott), har varit avgörande för boendet, är det således den förälder som tilldelats boendet som per automatik får vårdnaden. Vi hjälper dig med dessa processer.

Umgängesrätt med barn

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett om vårdnaden är gemensam eller ej. Att en förälder ensam har vårdnaden innebär alltså inte att barnets kontakt med den andra föräldern ska upphöra. Barnet har med stöd av lag rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att detta behov tillgodoses. Rätten kan, på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn, besluta om umgänge dem emellan. Vi kan hjälpa till med att upprätta ett umgängesavtal eller driva ärendet vidare till domstol.

Underhållsbidrag till barn

Huvudprincipen när föräldrarna har barnet boende hos sig till hälften, växelvis boende, är att inget underhållsbidrag skall utges. Samtidigt har barnet rätt till samma ekonomiska standard hos båda föräldrarna.

Om en förälder inte har barnet boende hos sig skall den betala underhåll för barnet. Vi kan hjälpa dig att undersöka om du har rätt till underhållsbidrag och beräkna vilken summa som är aktuell.

Vårdnadstvister

När föräldrar separerar fortsätter vårdnaden av barnen att vara gemensam, om inte parterna anger något annat. För många kan det vara mycket svårt med gemensam vårdnad på grund av ständiga konflikter om barnen. Ibland kan det därför finnas skäl att upplösa den gemensamma vårdnaden. Om du har hamnat i en vårdnadstvist och behöver ett juridiskt ombud så kan vi hjälpa dig.

Barns boende

Vem bestämmer var barnen ska bo? Om föräldrarna inte kan komma överens om var barnen skall bo efter en separation kan man ibland behöva vända sig till domstolen för att få detta reglerat. Enligt lagen får rätten besluta om barns boende endast om vårdnaden är gemensam. Domstolen kan dock utdöma umgänge trots ensam vårdnad. Boendet kan vara avgörande för vårdnadsfrågan; när gemensam vårdnad inte är möjlig och barnets vilja, alternativt kontinuitetsprincipen (att barnets bästa är att den bor kvar där den tidigare bott), har varit avgörande för boendet, är det således den förälder som tilldelats boendet som per automatik får vårdnaden. Vi hjälper dig med dessa processer.

Umgängesrätt med barn

Barn har rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett om vårdnaden är gemensam eller ej. Att en förälder ensam har vårdnaden innebär alltså inte att barnets kontakt med den andra föräldern ska upphöra. Barnet har med stöd av lag rätt till umgänge med den förälder som det inte bor med. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för att detta behov tillgodoses. Rätten kan, på talan av en förälder som vill umgås med sitt barn, besluta om umgänge dem emellan. Vi kan hjälpa till med att upprätta ett umgängesavtal eller driva ärendet vidare till domstol.

Underhållsbidrag till barn

Huvudprincipen när föräldrarna har barnet boende hos sig till hälften, växelvis boende, är att inget underhållsbidrag skall utges. Samtidigt har barnet rätt till samma ekonomiska standard hos båda föräldrarna.

Om en förälder inte har barnet boende hos sig skall den betala underhåll för barnet. Vi kan hjälpa dig att undersöka om du har rätt till underhållsbidrag och beräkna vilken summa som är aktuell.

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
Allmänna villkor 

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
ALLMÄNNA VILLKOR

Stäng ×

Använd kontaktformuläret här nedan så återkommer vi så fort som möjligt.
Du kan också ringa oss på telefonnummer 08-722 75 00.
Du kan också maila oss direkt på info@anderssonjuristbyra.se