Medling

Vid en separation kan parterna gemensamt anlita en jurist för att reda ut frågeställningar avseende till exempel bodelning, vårdnad, boende och umgänge. Genom medling kan ni tillsammans med oss finna en samförståndslösning som är juridiskt hållbar och som passar just er situation.

Vi kan även erbjuda redan separerande par medling. Juristbyrån åtar sig både uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads- boende- och umgängesmål samt uppdrag direkt av parterna.

Läs merKontakta oss

Förordnad medling av domstol

Catharina Andersson JuristByrå har kompetens som förordnad medlare av domstol. Medling i vårdnadstvister är inte ett självständigt institut för att lösa föräldrars konflikter. Den föregås av ett antal liknande insatser som alla strävar efter att få föräldrarna i en vårdnadstvist att komma till en samförståndslösning. Alla förarbeten och utredningar genomsyras av att det alltid är värdefullt om föräldrar kan enas då det är det bästa för barnet. Det är också bra för barnet att veta att det är föräldrarna tillsammans som bestämt vad som skall gälla. Barn får lugn och ro av att föräldrarna kan samarbeta. En samförståndslösning är även långsiktigt hållbarare än vad en dom från domstol är.

Medling privat

Vid medling på uppdrag av parterna anlitas gemensamt en eller två jurister eller beteendevetare för att försöka hitta en samförståndslösning avseende bodelning, vårdnad, boende, umgänge och/eller underhåll.

Vid medling anlitar båda parter Juristbyråns hjälp gemensamt och kommer tillsammans vid det första mötet. Därefter kommer man överens om den fortsatta handläggningen vilket brukar vara ytterligare några möten. Tillsammans upprättas sedan förslag till bodelningsavtal, vårdnads-, boende-, umgängesavtal eller avtal om underhåll. Där det är aktuellt kompletterar vi med information om hur ni ska göra för att avtalet ska bli gällande och verkställbart.

Vi erbjuder medling som består av en kombination av juridik, psykologi, pedagogik, lyhördhet och kommunikation. Juristbyrån erbjuder kompetens både inom juridik, ekonomi, kommunikation och beteendevetenskap.

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om tillvägagångssätt samt uppskattad kostnad.

MEDLING

Vid en separation kan parterna gemensamt anlita en jurist för att reda ut frågeställningar avseende till exempel bodelning, vårdnad, boende och umgänge. Genom medling kan ni tillsammans med oss finna en samförståndslösning som är juridiskt hållbar och som passar just er situation.

Vi kan även erbjuda redan separerande par medling. Juristbyrån åtar sig både uppdrag som medlare förordnad av domstol i vårdnads- boende- och umgängesmål samt uppdrag direkt av parterna.

Förordnad medling av domstol

Catharina Andersson JuristByrå har kompetens som förordnad medlare av domstol. Medling i vårdnadstvister är inte ett självständigt institut för att lösa föräldrars konflikter. Den föregås av ett antal liknande insatser som alla strävar efter att få föräldrarna i en vårdnadstvist att komma till en samförståndslösning. Alla förarbeten och utredningar genomsyras av att det alltid är värdefullt om föräldrar kan enas då det är det bästa för barnet. Det är också bra för barnet att veta att det är föräldrarna tillsammans som bestämt vad som skall gälla. Barn får lugn och ro av att föräldrarna kan samarbeta. En samförståndslösning är även långsiktigt hållbarare än vad en dom från domstol är.

 

 

Medling privat

Vid medling på uppdrag av parterna anlitas gemensamt en eller två jurister eller beteendevetare för att försöka hitta en samförståndslösning avseende bodelning, vårdnad, boende, umgänge och/eller underhåll.

 

Vid medling anlitar båda parter Juristbyråns hjälp gemensamt och kommer tillsammans vid det första mötet. Därefter kommer man överens om den fortsatta handläggningen vilket brukar vara ytterligare några möten. Tillsammans upprättas sedan förslag till bodelningsavtal, vårdnads-, boende-, umgängesavtal eller avtal om underhåll. Där det är aktuellt kompletterar vi med information om hur ni ska göra för att avtalet ska bli gällande och verkställbart.

 

Vi erbjuder medling som består av en kombination av juridik, psykologi, pedagogik, lyhördhet och kommunikation. Juristbyrån erbjuder kompetens både inom juridik, ekonomi, kommunikation och beteendevetenskap.

 

Välkomna att kontakta oss så berättar vi mer om tillvägagångssätt samt uppskattad kostnad.

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
Allmänna villkor 

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
ALLMÄNNA VILLKOR

Stäng ×

Använd kontaktformuläret här nedan så återkommer vi så fort som möjligt.
Du kan också ringa oss på telefonnummer 08-722 75 00.
Du kan också maila oss direkt på info@anderssonjuristbyra.se