Dödsbo och arv

När någon avlider måste en bouppteckning upprättas över tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska även framgå vilka som är dödsbodelägare. Om den avlidne är gift, sambo, har särkullbarn, testamente eller äktenskapsförord ska hänsyn tas till detta. Utöver det juridiska ska mycket annat ordnas. De flesta människor har lite eller ingen erfarenhet av alla praktiska göromål efter ett dödsfall. Det är lätt att känna sig lite bortkommen mitt i all sorg, särskilt som en mängd administrativa åtgärder samtidigt måste hanteras. Vi kan bistå med rådgivning samt även ges i uppdrag att sköta allt det administrativa kring ett dödsbo.

Läs merKontakta oss

Vi samarbetar med ett flertal olika företag vilket gör att vi även kan hjälpa till att förmedla kontakter avseende begravningsakten, städning och tömning av dödsbon samt värdering och försäljning av lösöre, fastigheter och bostadsrätter. Vi hjälper dig med allt som hör till bouppteckningen, vilket ibland även inkluderar arvskiftet som många gånger blir aktuellt efter att bouppteckningen registrerats.

 

Arvskifte

Efter bouppteckningen är registrerad av Skatteverket ska arvet fördelas, ett arvskifte ska genomföras. Om alla är överens så är detta ingen problem. Då kan vi hjälpa er med upprättandet av en arvskifteshandling som samtliga dösbodelägare ska skriva på. Med denna so underlag kan banken skifta boet.

Men ibland uppstår så allvarliga konflikter mellan dödsbodelägarna att det inte går att komma överens om hur arvet efter en avliden person ska fördelas.

För att driva sin sak vidare kan part då anlita ett eget ombud som företräder dem i tvisten.

Vi kan som partsombud hjälpa dig att tillvarata dina intressen i en arvstvist.

DÖDSBO OCH ARV

När någon avlider måste en bouppteckning upprättas över tillgångar och skulder. I bouppteckningen ska även framgå vilka som är dödsbodelägare. Om den avlidne är gift, sambo, har särkullbarn, testamente eller äktenskapsförord ska hänsyn tas till detta. Utöver det juridiska ska mycket annat ordnas. De flesta människor har lite eller ingen erfarenhet av alla praktiska göromål efter ett dödsfall. Det är lätt att känna sig lite bortkommen mitt i all sorg, särskilt som en mängd administrativa åtgärder samtidigt måste hanteras. Vi kan bistå med rådgivning samt även ges i uppdrag att sköta allt det administrativa kring ett dödsbo.

Vi samarbetar med ett flertal olika företag vilket gör att vi även kan hjälpa till att förmedla kontakter avseende begravningsakten, städning och tömning av dödsbon samt värdering och försäljning av lösöre, fastigheter och bostadsrätter. Vi hjälper dig med allt som hör till bouppteckningen, vilket ibland även inkluderar arvskiftet som många gånger blir aktuellt efter att bouppteckningen registrerats.

 

 

Arvskifte

Efter bouppteckningen är registrerad av Skatteverket ska arvet fördelas, ett arvskifte ska genomföras. Om alla är överens så är detta ingen problem. Då kan vi hjälpa er med upprättandet av en arvskifteshandling som samtliga dösbodelägare ska skriva på. Med denna so underlag kan banken skifta boet.

Men ibland uppstår så allvarliga konflikter mellan dödsbodelägarna att det inte går att komma överens om hur arvet efter en avliden person ska fördelas.

För att driva sin sak vidare kan part då anlita ett eget ombud som företräder dem i tvisten.

Vi kan som partsombud hjälpa dig att tillvarata dina intressen i en arvstvist.

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
Allmänna villkor 

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
ALLMÄNNA VILLKOR

Stäng ×

Använd kontaktformuläret här nedan så återkommer vi så fort som möjligt.
Du kan också ringa oss på telefonnummer 08-722 75 00.
Du kan också maila oss direkt på info@anderssonjuristbyra.se