Bodelning

Vi bistår såväl makar som sambos i de juridiska frågor som uppstår i samband med en separation. I samband med äktenskapsskillnad ska makar alltid genomföra en bodelning. Ett skriftligt avtal skall upprättas där det framgår hur makarna kommit överens om hur giftorättsgodset skall fördelas. I en bodelning mellan sambor ingår endast gemensam bostad och gemensamt bohag införskaffat för gemensamt bruk.

 

Juristbyrån hjälper till med att upprätta bodelningsavtal samt räkna fram skiftesvärden.

Läs merKontakta oss

I mål om äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör kan en mängd frågor behöva prövas. Det kan handla om kvarsittanderätt till en gemensam bostad under tiden bodelningsprocessen pågår, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse en bodelningsförrättare.

Vi erbjuder hjälp med att upprätta bodelningsavtal för parter som är överens om bodelningen. Juristbyrån företräder även part som behöver hjälp i en bodelningsprocess samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Kontakta oss, vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.

BODELNING

Vi bistår såväl makar som sambos i de juridiska frågor som uppstår i samband med en separation. I samband med äktenskapsskillnad ska makar alltid genomföra en bodelning. Ett skriftligt avtal skall upprättas där det framgår hur makarna kommit överens om hur giftorättsgodset skall fördelas. I en bodelning mellan sambor ingår endast gemensam bostad och gemensamt bohag införskaffat för gemensamt bruk.

Juristbyrån hjälper till med att upprätta bodelningsavtal samt räkna fram skiftesvärden.

I mål om äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör kan en mängd frågor behöva prövas. Det kan handla om kvarsittanderätt till en gemensam bostad under tiden bodelningsprocessen pågår, kontaktförbud avseende gemensam bostad, fråga om underhållsbidrag till make under betänketiden samt frågan om att utse en bodelningsförrättare.

Vi erbjuder hjälp med att upprätta bodelningsavtal för parter som är överens om bodelningen. Juristbyrån företräder även part som behöver hjälp i en bodelningsprocess samt åtar sig uppdrag som bodelningsförrättare.

Kontakta oss, vi hjälper dig med juridiken kring separationen och bistår dig juridiskt på alla sätt som krävs.

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
Allmänna villkor 

Postadress

Slakthusplan 9
121 62 Johanneshov

Besöksadress: Slakthusplan 9
Hus 39. Ingång till vänster om kiosken.
Parkering till höger om kiosken

Organisationsnr: 556997-0303
VATnr:
Integritetspolicy
ALLMÄNNA VILLKOR

Stäng ×

Använd kontaktformuläret här nedan så återkommer vi så fort som möjligt.
Du kan också ringa oss på telefonnummer 08-722 75 00.
Du kan också maila oss direkt på info@anderssonjuristbyra.se